Wonen

Afgeronde toekomstverkenningen

Wonen

De woningmarkt zit in een overgangsperiode. De wereld van vóór 2008 komt waarschijnlijk niet meer terug. Wat er voor in de plaats komt weten we nog niet. We zitten in een tussenfase die zich vooral kenmerkt door stagnatie. Er is een grote terugval in nieuwbouwproductie. Kopers zijn schaars en huizenprijzen zijn sterk gedaald. De corporaties en commerciële verhuurders hebben te maken met een verhuurdersheffing en een onduidelijke toekomst. Veel bouwbedrijven en ontwikkelaars gaan failliet. Overheden kijken tegen af te waarderen grondposities aan, banken tegen de verplichting om meer eigen vermogen in huis te hebben, huiseigenaren tegen te hoge hypotheken. Tegelijkertijd is er sprake van belangrijke beleidswijzigingen bij het rijk. En…zijn er óók de eerste signalen dat Nederland langzaam uit de crisis kruipt. Is er licht aan het eind van de tunnel? De vraag is wat wij zien als we verder lopen.

Rapport 'Wonen'

Eén van de conclusies van het rapport is dat de Overijsselse woningmarkt de komende jaren diverser wordt: stad en land, Oost en West gaan meer verschillen. Dit betekent dat de toekomstverkenning vooral zijn nut kan bewijzen door het concrete gebruik in uw gemeente, regio, dorp, bedrijf, corporatie, huurdersvereniging etc.

 

Het rapport bekijkt op vier verschillende manieren de toekomst van de Overijsselse woningmarkt. Hoofdstuk 1 bevat een trendanalyse. De belangrijkste vraag is dan: reageren we adequaat op deze ontwikkelingen? Hoofdstuk 2 schetst de resultaten van een scenariostudie van het EIB. Dan is de belangrijkste vraag: zijn we flexibel genoeg om adequaat op meerdere mogelijke ontwikkelingen te anticiperen? Hoofdstuk 3 schetst perspectieven. De centrale vraag is dan: wat mogen wij hopen? Welke beleidsdoelen kunnen we rond het wonen in Overijssel stellen? Hoofdstuk 4 beschrijft enkele ´gamechangers´: plotselinge gebeurtenissen die de woningmarkt zouden kunnen treffen. De centrale vraag daar is: waar moeten we ons nog meer op voorbereiden?

Klik hier om het rapport te downloaden

Scenariostudie Economisch Instituut voor de Bouw

In het kader van deze toekomstverkenning is aan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd een Overijsselse vertaling te maken van de langetermijnstudie ‘Investeren in Nederland’ die het EIB uitvoert in opdracht van Bouwend Nederland, Aedes en het Ministerie van BZK. Dit heeft geresulteerd in het rapport ´Scenariostudie Overijssel, Bevolking, werkgelegenheid en woningvraag tot 2040 in drie scenario’s´. De scenariostudie is hier te downloaden. Hoofdstuk twee van de toekomstverkenning Wonen bevat een reflectie op de resultaten van deze scenariostudie.

Congres 'Wonen'

Op donderdag 8 mei organiseerde het Trendbureau Overijssel een congres over de toekomst van het wonen in Overijssel in het voormalig Geertruiden Ziekenhuis te Deventer. Onder andere Rijksbouwmeester Frits van Dongen gaf zijn visie geven op het wonen in de toekomst.

Bekijk het verslag van de lezing van Frits van Dongen en de veertien workshops