Woningmarkt

Studies door derden

Woningmarkt

Wie de woningmarkt wil begrijpen, zal af moeten stappen van de traditionele kwantitatieve benadering, en een scherper beeld moeten krijgen van de kwalitatieve behoeften op de markt en van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Een goed en duurzaam woonbeleid houdt daarom rekening met de invloed van sociaal-economische en sociaal-culturele trends en staart zich niet blind op de uitkomsten van theoretische vraag- en aanbodmodellen, die in veel provincies, gemeenten en regio’s doorgaans het statische uitgangspunt zijn van beleid en woningbouwprogrammering.

 

Deze publicatie gemaakt door BSVD geeft een overzicht van die maatschappelijke trends die de komende tien tot vijftien jaar van invloed zijn op de Overijsselse woningmarkt. De trendscan is bedoeld om de partijen op de woningmarkt en bestuurders te prikkelen tot nadenken over de nieuwe opgaven, uitdagingen en kansen en over hun rol en invloed daarin.