08/07/2015

Verschillen tussen binnensteden

Afgelopen maand publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een interessante studie over de binnenstad [1]. De titel verraadt de conclusie: De Veerkracht van de Binnenstad. Het planbureau maakt zich geen zorgen over onze stadscentra.

 

De kracht van de studie is dat hij zich niet alleen richt op de detailhandel. Zeker…winkels hebben het moeilijk. Maar een binnenstad kan aan functieverandering doen – en dat zien we ook feitelijk gebeuren. Winkels worden bijvoorbeeld woningen, of er komen andere bedrijfjes in. De mogelijkheden zijn eerder door het Trendbureau en RUIMTEVOLK geschetst in de Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel [2].

 

De studie is ook interessant omdat het PBL een indeling van vijf typen binnensteden maakt. Elk type heeft zijn eigen vraagstukken, en ook de mogelijke oplossingen voor leegstand verschillen per categorie. De binnensteden van Overijssel blijken van verschillende aard te zijn. Zwolle en Deventer behoren tot de categorie ´Bruisend in een sterke regio´’ – als enige steden buiten de Randstad. Almelo zit in de categorie ´Zwak en perifeer´, Hengelo in ´Kwetsbaar en lokaal voorzienend´ en Enschede is evenals bijvoorbeeld Nijmegen en Arnhem ´Solide en regionaal voorzienend´.

 

Een dergelijke categorisering heeft voor buitenstaanders een zeker ´hocus-pocus-gehalte´. Er is vast integer geteld en gemeten, maar waarom precies die indicatoren met de gekozen zwaarte meewegen in de clusteranalyse blijft voor leken wat onhelder. Daarnaast zijn er niet-kwantitatieve fenomenen die wel belangrijk zijn voor de vitaliteit van een stadscentra, maar die niet worden meegenomen. Toch zou het onterecht zijn om op die gronden de indeling van het Planbureau zomaar naast ons neer te leggen. Het is belangrijk te constateren dat verschillende binnensteden verschillende vraagstukken kennen, en ook verschillende oplossingsstrategieën tot hun beschikking hebben. Het voorkomt eenheidsworstbeleid. En tot slot: we hoeven geen enkele categorisering voor zoete koek te slikken. Indelingen zijn slechts het begin van denken – niet het einde ervan.

 

Voetnoten:

  1. http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2015_De%20veerkrachtige%20binnenstad_1667.pdf
  2. http://trendbureauoverijssel.nl/site/download/1fDFrKkTYfmj?type=open