Onderwijs

Studies door derden

Onderwijs

In 2011 heeft het Trendbureau Overijssel opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor een onderzoek naar de ontwikkelingen in het onderwijs. Het onderzoek beslaat onderwijs in de brede zin van het woord; de hele onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onder- wijs (wo), maar ook particulier onderwijs en nascholing. Hierbij gaat het om trends en ontwikkelingen op diverse terreinen, zolang ze relevant zijn voor de beleidsmakers in Overijssel. Dit onderzoek biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op deze thema’s; wat daarbij de kansen en onzekerheden zijn, welke zwakke signalen en welke experimentele oplossingen er al zijn.

 

 

In 2012 vond er een bijeenkomst plaats over de toekomst van lokaal onderwijsbeleid. Het Trendbureau Overijssel had diverse sprekers uitgenodigd zoals Ad Verbrugge, Christian Alstrup, De Scholenbouwmeester, gemeente Amsterdam en de Netwerkschool.